Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 apr.

Hur gör du dina möten effektiva?


Datum: 2011-04-04 10:21

Om du läst Struk­tur­bloggen mer än några veck­or, vet du att jag skriv­er en bok om struk­tur, som kom­mer ut på nyska­pande för­laget Roos & Teg­nér om gan­s­ka exakt ett år.

Just nu skriv­er jag ett kort avs­nitt om att göra möten så effek­ti­va som möjligt. Det vore roligt att sam­la en mängd mötestips för bok­läsaren att botanis­era bland, så jag behöver din hjälp.

Vad är ditt bäs­ta tips för att ska­pa effek­ti­va möten?

Välkom­men att dela med dig i en kom­men­tar nedan.