Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 maj

Online-kursen om Microsoft To-Do har öppnat


Datum: 2020-05-14 10:16

Gensvaret då jag för­ra veck­an berät­tade om mina nya online-kurs­er Håll koll på allt du har att göra med Microsoft To-Do” och Skaf­fa super­struk­tur” blev så stort att jag valde att öpp­na To-Do-kursen redan nu.

Så, vill du lära dig i din egen takt, när och där du trivs med det, pas­sa på att anmäla dig till kursen om To-Do före den 25 maj 2020, så får du 30% rabatt på kur­savgiften (ditt pris blir 696 kr ex moms istäl­let för det ordi­nar­ie priset 995 kr ex moms). Dessu­tom får min bok Super Struc­tured” på köpet!

Till kursen, där du ock­så får se smakprov!

(Du kom­mer att behö­va ska­pa ett kon­to för att tit­ta på smakproven, men det är allde­les gratis och jag kom­mer såk­lart inte att spam­ma din adress med sådant du inte bett om — och jag håller den för mig själv.)