Få smakprov på online-kursen “Skaffa superstruktur” | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 maj

Få smakprov på online-kursen “Skaffa superstruktur”


Datum: 2020-05-21 16:59

Öpp­nin­gen av min online-kurs Håll koll på allt du har att göra med Microsoft To-Do” blev en suc­cé och jag är upprik­tigt sagt ödmjukt över­raskad såväl över hur mån­ga som valt att gå den dessa knappt två förs­ta veck­or, som över de fina bety­gen kursen fått. Tack, om du är en av kursdeltagarna!

Nu är det snart dags för näs­ta kurs, som är online-ver­sio­nen av min bre­da, klas­siska, grundläg­gande struk­turkurs Skaf­fa super­struk­tur” som jag hål­lit och håller i all­sköns verk­samheter de senaste 16 åren.

Redan nu kan du få se ett smakprov på kursen.

Och, såk­lart har jag ett fint intro­duk­tion­ser­b­ju­dande ock­så på den här. Anmäl dig före månda­gen den 15 juni och få 30% rabatt på kur­savgiften, så beta­lar du 3 496 kr ex moms istäl­let för den ordi­nar­ie avgiften 4 995 kr ex moms.

Rabat­ten dras av automa­tiskt vid utcheckningen.

Dessu­tom bjud­er jag på ett per­son­ligt, virtuellt sam­tal (15 min) där jag svarar på dina strukturfrågor.

Kom med, vetja!

Jag vill se smakprov och läsa allt om kursen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.