Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 maj

Få smakprov på online-kursen “Skaffa superstruktur”


Datum: 2020-05-21 16:59

Öpp­nin­gen av min online-kurs Håll koll på allt du har att göra med Microsoft To-Do” blev en suc­cé och jag är upprik­tigt sagt ödmjukt över­raskad såväl över hur mån­ga som valt att gå den dessa knappt två förs­ta veck­or, som över de fina bety­gen kursen fått. Tack, om du är en av kursdeltagarna!

Nu är det snart dags för näs­ta kurs, som är online-ver­sio­nen av min bre­da, klas­siska, grundläg­gande struk­turkurs Skaf­fa super­struk­tur” som jag hål­lit och håller i all­sköns verk­samheter de senaste 16 åren.

Redan nu kan du få se ett smakprov på kursen.

Och, såk­lart har jag ett fint intro­duk­tion­ser­b­ju­dande ock­så på den här. Anmäl dig före månda­gen den 15 juni och få 30% rabatt på kur­savgiften, så beta­lar du 3 496 kr ex moms istäl­let för den ordi­nar­ie avgiften 4 995 kr ex moms.

Rabat­ten dras av automa­tiskt vid utcheckningen.

Dessu­tom bjud­er jag på ett per­son­ligt, virtuellt sam­tal (15 min) där jag svarar på dina strukturfrågor.

Kom med, vetja!

Jag vill se smakprov och läsa allt om kursen.