Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 aug.

Om inte nu, så när?


Datum: 2011-08-26 14:40

Jag har defin­i­tivt en ten­dens att snabbt gå vidare till näs­ta sak och nästa… .

Det här vis­dom­sor­det är det som inspir­erar mig mest just nu.

Att den senaste veck­an mötts av det när jag kom­mer in på kon­toret har fått mig att agera annor­lun­da än jag brukar. 

För mig gör det en avsevärd skill­nad i såväl kvalitet som arbets­be­last­ning att göra helt klart istäl­let för att läm­na det sista till sedan.