Om inte nu, så när? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 aug.

Om inte nu, så när?


Datum: 2011-08-26 14:40

Jag har defin­i­tivt en ten­dens att snabbt gå vidare till näs­ta sak och nästa… .

Det här vis­dom­sor­det är det som inspir­erar mig mest just nu.

Att den senaste veck­an mötts av det när jag kom­mer in på kon­toret har fått mig att agera annor­lun­da än jag brukar. 

För mig gör det en avsevärd skill­nad i såväl kvalitet som arbets­be­last­ning att göra helt klart istäl­let för att läm­na det sista till sedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.