Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 dec.

Om att undkomma, vara lat och att göra det lätt för sig


Datum: 2011-12-08 10:16

I ons­dags föreläste jag på 365 sak­er du kan göras inspi­ra­tionsträff om struk­tur på Stads­bib­lioteket här i Göteborg. 

Ini­tia­tiv­ta­garen tilli­ka min föreläsarkol­le­ga Navid Modiri inter­vjuade mig några minut­er innan det skulle bör­ja. Under det kor­ta sam­talet talade vi om vad jag tyck­te om Navids struk­tur­för­må­ga när vi först träf­fades, vad jag tror skil­jer mig från andra effek­tivitet­föreläsare och det fak­tum att jag hela tiden vill göra det lätt för mig.

Se videon här (2:14 min):


P S Med bör­jan nu i decem­ber kom­mer jag att då och då skri­va på Navids inspi­ra­tions­blogg, som du finner här: www​.navid​modiri​.com.