Om att undkomma, vara lat och att göra det lätt… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 dec.

Om att undkomma, vara lat och att göra det lätt för sig


Datum: 2011-12-08 10:16

I ons­dags föreläste jag på 365 sak­er du kan göras inspi­ra­tionsträff om struk­tur på Stads­bib­lioteket här i Göteborg. 

Ini­tia­tiv­ta­garen tilli­ka min föreläsarkol­le­ga Navid Modiri inter­vjuade mig några minut­er innan det skulle bör­ja. Under det kor­ta sam­talet talade vi om vad jag tyck­te om Navids struk­tur­för­må­ga när vi först träf­fades, vad jag tror skil­jer mig från andra effek­tivitet­föreläsare och det fak­tum att jag hela tiden vill göra det lätt för mig.

Se videon här (2:14 min):


P S Med bör­jan nu i decem­ber kom­mer jag att då och då skri­va på Navids inspi­ra­tions­blogg, som du finner här: www​.navid​modiri​.com.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.