Olika färger för olika information | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 apr.

Olika färger för olika information


Datum: 2010-04-30 10:47

När jag för ett tag sedan höll öppen kurs i per­son­lig effek­tivitet i Malmö, var en av delt­a­gar­na dan­s­ka experten på självlett arbete San­i­na Kürstein från före­taget Sen­sio.

Hon hade hit­tat en lös­ning på behovet att så smidigt och snabbt som möjligt vas­ka ur det väsentli­ga ur ett möte man nyss haft. Där jag har löst prob­lemet med mötes­block­et Som smort!”, har hon valt ett möjli­gen mer estetiskt sätt.

När hon är på möte, skriv­er hon noteringar­na med flera oli­ka färg­pen­nor, där färg­er­na rep­re­sen­ter­ar vilken typ av infor­ma­tion som där står. Kalla det för tag­gn­ing” om du vill.

Rubriken skrivs i grönt, idéer i rosa, verk­tyg i gult, uppgifter i ljus­blått, citat i brunt et c.

Innebör­den av var­je färg framgår tydligt av en klis­teretikett på själ­va pen­nasken.

Visst är det väl en smak­full lösning? 
Jag har inte provat den själv, men jag föreställer mig att anteck­n­ings­bladen blir både vack­ert färgsprakande och lät­tolka­de. Man ser lik­som sko­gen trots alla träd, till skill­nad från när man skriv­er monokromt”.

Hur gör du för att snabbt och lätt hit­ta det väsentli­ga i dina mötesanteckningar?

Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.