Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 maj

Fjortonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Mötesagendan


Datum: 2014-05-21 16:57

Måste verk­li­gen var­je möte ha en agenda?

Just det svarar jag på i det­ta det fjor­tonde avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?”.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.