Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 feb.

Ny kortkurs om att prioritera


Datum: 2016-02-24 07:01

Till­sam­mans med utmärk­ta en lek­tion per e‑post per dag”-tjänsten Dai­ly Bits of har jag tag­it fram ännu en kortkurs (efter att den för­ra, som hand­lade om mejletikett, blev en smärre succé).

Den­na gång hand­lar kursen om att pri­or­it­era och omfat­tar tio kor­ta lek­tion­er (det vill säga tio mejl) under tio dagar.

I kursen får du några god­bitar ur min allde­les färs­ka bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete som i sig är en kur i att prioritera.

Kortkursen är gratis och du anmäler dig här.