Ny kolumn på Motivation.se: att göra-list-verktyg… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 feb.

Ny kolumn på Motivation.se: att göra-list-verktyg jag rekommenderar


Datum: 2017-02-23 18:24

Har du sett!? Nu är min kol­umn för feb­ru­ari hos Moti​va​tion​.se pub­licer­ad och i den berät­tar jag bland annat vil­ka verk­tyg vi inte ska använ­da för att hål­la koll på allt vi har att göra — och vil­ka jag rek­om­mender­ar istället. 

Ta en titt på vil­ka det är på Moti​va​tion​.se.

(Det är inte utan att jag är smått stolt och om man tit­tar rik­tigt noga ovan, tror jag att det framgår.)

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.