Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 feb.

Extra öppen strukturkurs i april


Datum: 2017-02-26 08:03

Den öpp­na struk­turkurs jag höll i Stock­holm i för­ra veck­an blev så väldigt full­bokad att arrangören Con­fex beslu­tat sig för att sät­ta upp ett extra tillfälle den 20 april — ock­så det i Stockholm.

Om du inte fick plats på för­ra veck­ans kurs och näs­ta ordi­nar­ie kurstillfälle den 1 juni känns allt­för avlägset, anmäl dig till det nyin­sat­ta april­da­tumet nu.

All info och anmälan finner du hos Confex.