Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 dec.

Boosta din business med mig och 16 andra experter i januari


Datum: 2020-12-22 09:03

Till­hör du dem som är gla­da att 2020 lid­er mot sitt slut? Eller har du haft ett rik­tigt bra år? Oavsett vilket, är det snart — efter en rekreerande och njut­nings­full ledighet — dags att lad­da och göra dig redo inför 2021. Vi drar igång det nya året med en ener­gi- och kun­skaps­boost som jag och andra utval­da expert­er bjud­er på, genom Ammi Schaf­flers från Din Före­tags-PT försorg.

Under 17 dagar kom­mer vi att dela med oss av våra erfaren­heter och ge dig tips och metoder som du kan använ­da i varda­gen inom bland annat föl­jande områ­den: Dig­i­talis­er­ing, struk­tur & fokus, varumärkesstrate­gi, mark­nads­föring, försäljn­ing, ledarskap, retorik, Ama­zon, entre­prenörskap, affär­sutveck­ling samt vad man skall tän­ka på om man vill ta in en extern VD eller externt kapital.

Den 12 jan­u­ari är det min tur att dela med mig av struk­turknep som under­lät­tar ditt arbete i det nya året.

Läs mer om alla med­verkande och anmäl dig kostnadsfritt.