Boosta din business med mig och 16 andra experter… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 dec.

Boosta din business med mig och 16 andra experter i januari


Datum: 2020-12-22 09:03

Till­hör du dem som är gla­da att 2020 lid­er mot sitt slut? Eller har du haft ett rik­tigt bra år? Oavsett vilket, är det snart — efter en rekreerande och njut­nings­full ledighet — dags att lad­da och göra dig redo inför 2021. Vi drar igång det nya året med en ener­gi- och kun­skaps­boost som jag och andra utval­da expert­er bjud­er på, genom Ammi Schaf­flers från Din Före­tags-PT försorg.

Under 17 dagar kom­mer vi att dela med oss av våra erfaren­heter och ge dig tips och metoder som du kan använ­da i varda­gen inom bland annat föl­jande områ­den: Dig­i­talis­er­ing, struk­tur & fokus, varumärkesstrate­gi, mark­nads­föring, försäljn­ing, ledarskap, retorik, Ama­zon, entre­prenörskap, affär­sutveck­ling samt vad man skall tän­ka på om man vill ta in en extern VD eller externt kapital.

Den 12 jan­u­ari är det min tur att dela med mig av struk­turknep som under­lät­tar ditt arbete i det nya året.

Läs mer om alla med­verkande och anmäl dig kostnadsfritt.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.