Nu kommer Mutewatch | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 juli

Nu kommer Mutewatch


Datum: 2011-07-04 11:21

Ända sedan jag för något drygt hörde Mai-Li Ham­mar­gren förs­ta gån­gen berät­ta om den kloc­ka med ljudlöst vibrerande alarm hon höll på att utveck­la, har jag då och då befun­nit mig i sit­u­a­tion­er då jag önskat att jag haft en Mute­watch på armen.

När jag föreläs­er, vill jag bli upp­märk­sam­mad om att jag har tio minut­er kvar, utan att ta fokus från vad jag talar om.

När jag är mitt uppe i en per­son­lig struk­turträn­ing-ses­sion, vill jag hål­la koll på tiden utan att ideli­gen tit­ta på klock­an, vilket skulle dis­tra­hera mig och adepten i arbetet. 

När jag är djupt försjunken i skri­vande, är det fint att klock­an med ett diskret vibrerande kan påmin­na mig om att det nu är dags att läm­na kon­toret för att hin­na till mötet.

Nu på tors­dag lanseras Mute­watch i Berlin och jag kom­mer att vara där. 

Jag vill ha en vit. Du?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.