Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 juni

20% på allt i strukturshop:en


Datum: 2011-06-22 15:50

Vad pas­sar väl bät­tre än en som­markam­panj när semes­tern är så nära förestående?

Du som anger rabat­tko­den struk­tur­som­mar, får fram till den 30 juni 2011 20% rabatt på alla pro­duk­ter i vår webshop.

Du hit­tar där ljud­böck­er, pri­or­i­ter­ings­mal­l­ar, tick­ler file-lådor och andra verk­tyg som ger dig en smidi­gare vardag.

Ange allt­så rabat­tko­den struk­tur­som­mar när du beta­lar, så dras hela rabat­ten från totalsumman.

Välkom­men!

Till shop:en.