First, they took Berlin (then they'll take… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 aug.

First, they took Berlin (then they'll take Manhattan?)


Datum: 2011-08-19 10:46

Tors­da­gen den 7 juli begav jag mig till Voo Store i Berlin­stads­de­len Kreuzberg för att vara med på lanser­ings­festen för Mute­watch — den avskalade klock­an med det ljudlösa alarmet.

Mel­lan Beau­ti­ful Swim­mers dis­co och Matt Lam­berts live­v­ideoin­stal­la­tion­er fick vi som var där provbära den nya klock­an på armen och tes­ta hur man med hjälp av de klas­siska iPhone”-rörelserna ställer in det tys­ta, vibrerande alarmet och nedräknin­gen. Det var litet ovant i bör­jan, efter­som Mute­watch helt sak­nar knap­par (och urtavla för den delen). 

Självk­lart tog jag ock­så chansen att pra­ta en stund med män­nisko­r­na bakom Mutewatch. 

Gustaf Ham­mar­gren berät­tade stolt om att det inbyg­g­da gyro­scopet kän­ner av om man frid­er på han­dle­den snabbt (som när man vill kol­la vad klock­an är) och då tän­der den dig­i­ta­la dis­playen, så siffror­na syns. Mai-Li Ham­mar­gren berät­tade att nyck­eln till att de fått så fina åter­försäl­jare runt om i världen är att de rest runt och träf­fat alla per­son­li­gen. Livia Moore och jag diskuter­ade nyt­tan av imag­inära lastka­jer för att kun­na hantera ett stort inflöde av kon­tak­ter, infor­ma­tion och idéer i vår vardag. Jag kom ock­så överens med Fredrik Lundin att skri­va fler inlägg till Mute­watchs förnäm­li­ga blogg Timetank.

Veck­an där­på bör­jade Mute­watch-klock­o­r­na säl­jas i butik och enligt uppgift klev ingen min­dre än Karl Lager­feld in på Colette i Paris den förs­ta dagen och köpte tre antracit­grå klockor.

I höst köper du Mute­watch i Struk­tur­shopen här hos oss.

Se bilder från lanserin­gen här.

Och, en kort video här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.