Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 aug.

Nu börjar höstsäsongen!


Datum: 2021-08-18 16:04

Idag bör­jar höst­sä­songen för mig. Som­mar­lån­gledigheten var fin och full av vän­ner, mor­gonbad, svet­spro­jekt, utfly­k­ter, båtda­gar — och segling!

Men, nu är jag åter på kon­toret och har hela hösten fram­för mig. Särskilt ser jag fram emot att få fara ut i lan­det igen och föreläsa för delt­a­gare som befinner sig i sam­ma fysiska rum!

Vill du och dina kol­le­gor få struk­turhjälp genom ett besök av mig finns det kalen­der­luck­or kvar, så säg bara till så får du ett förslag av mig.

Eller, gå en av mina pop­ulära online-kurs­er, vet­ja. Jag har en helt ny nu, som hand­lar om hur du får tiden att räc­ka till. Här hit­tar du den!