Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 juni

Bland Sveriges populäraste föreläsare och moderatorer 2021


Datum: 2021-06-28 06:28

Jag är glad att idag kun­na med­dela att jag kvalade in på bran­schor­ganet Even­t­ef­fects lista över Sveriges pop­uläraste föreläsare och mod­er­a­tor­er 2021. Tack, alla ni kun­der, läsare, lyssnare, tittare och föl­jare som röstat! 

Lis­tan är fram­ta­gen av den oberoende nyhetssajten Even­t­ef­fect med ambi­tio­nen att inspir­era och under­lät­ta för dig som ska boka talare till ditt event eller din konferens.

Hela lis­tan över väl­renom­mer­ade och bokn­ingsvär­da föreläsare och mod­er­a­tor­er finner du här.