Bland Sveriges populäraste föreläsare och… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 juni

Bland Sveriges populäraste föreläsare och moderatorer 2021


Datum: 2021-06-28 06:28

Jag är glad att idag kun­na med­dela att jag kvalade in på bran­schor­ganet Even­t­ef­fects lista över Sveriges pop­uläraste föreläsare och mod­er­a­tor­er 2021. Tack, alla ni kun­der, läsare, lyssnare, tittare och föl­jare som röstat! 

Lis­tan är fram­ta­gen av den oberoende nyhetssajten Even­t­ef­fect med ambi­tio­nen att inspir­era och under­lät­ta för dig som ska boka talare till ditt event eller din konferens.

Hela lis­tan över väl­renom­mer­ade och bokn­ingsvär­da föreläsare och mod­er­a­tor­er finner du här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.