Wisory - videorådgivningen för chefer - erbjuder… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 aug.

Wisory - videorådgivningen för chefer - erbjuder nu också strukturhjälp


Datum: 2021-08-19 12:29

Jag är glad att kun­na berät­ta att jag nu är en av råd­gi­var­na hos Wiso­ry — vide­oråd­givn­ingstjän­sten för chefer där du får till­gång till de främ­s­ta råd­gi­var­na inom HR/​organisation, ledarskap, kom­mu­nika­tion, entre­prenörskap, förän­dringsar­bete och myck­et mer.

Genom Wiso­ry bokar du lätt råd­givn­ingsses­sion­er i Zoom/​Teams när du behöver hjälp att få bukt med ett bekym­mer i ditt arbete — när du behöver stär­ka struk­turen, till exempel.

Ta en titt på Wiso­ry och på alla hand­plock­ade råd­gi­vare du har att väl­ja mellan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.