Nittonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?":… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 nov.

Nittonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Hantera pågående ärenden


Datum: 2014-11-20 14:44

När vi har en mas­sa mate­r­i­al och doku­ment som rör ett ärende som vi håller på med men inte just nu, var ska vi lagra det­ta i vän­tan på näs­ta tillfälle då vi job­bar med det? Vi vill ha det lät­till­gäng­ligt, men ändå inte framme och i vägen för det vi arbe­tar med just nu.

Gäller det dig­i­ta­la doku­ment är prob­lemet inte så stort, men hur gör vi med de pap­per vi ofta ändå har, trots att vi lever i en dig­i­tal tid?

I det 19:de avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” berät­tar jag om ett sätt som funger­ar uto­mor­dentligt för mig.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.