När den stora visaren står på 100% och den lilla… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 feb.

När stora visaren står på 100% och den lilla ...


Datum: 2010-02-05 11:03

I bör­jan av jan­u­ari pub­licer­ade Sven­s­ka Dag­bladet ett reportage från Malmö-före­taget TAT — The Aston­ish­ing Tribe.

Bland bilder­na som illus­tr­erade artikeln var ett litet foto (se till höger) på före­tagets verk­tyg för att kom­mu­nicera i hur hög utsträck­n­ing de upp­fyller målen och hur långt de har kvar till bonus.

Näs­tan som på en kloc­ka med urtavla och vis­are kan man lätt se var de står idag och vartåt det barkar.

Plac­er­ad på en plats i före­taget där mån­ga passer­ar är den mer syn­lig, när­varande och påtaglig i varda­gen än om den hade legat på en sida någon­stans i intranätet.

Visst tyck­er jag myck­et om IT-baser­ade beslut­stödsverk­tyg (som Bar­i­um, till exem­pel), men när jag ser en fysisk lös­ning på sam­ma behov, slår mitt hjär­ta ett extra slag (i pos­i­tiv bemärkelse).

Hur har du åskådlig­gjort ett nyck­eltal eller ett mål på ett okon­ven­tionellt sätt?

Berät­ta i en kom­men­tar nedan!

(Låten för dagen står för­resten Bön Iver för: re:stacks”)

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.