STRUKTURBLOGGEN


Föregående artikel

Nästa artikel

03 Apr

När pennan slår laptopen


Datum: 2017-04-03 15:34 Kommentarer: 0 st

Vad är bäst - att föra mötesnoteringar med papper och penna eller digitalt på laptop eller skrivplatta? Som i så många andra sammanhang beror det på. Ibland är det viktigt för oss att vara fokuserade på samtalet utan att bli distraherade av annat, vilket skulle tala för papper och penna, eftersom dessa saknar “pling!”. Ibland föredrar vi att notera på laptopen eftersom vi vill fort och lätt få med oss konkret information och utan ansträngning spara undan den på rätt (digitala) ställe efter mötet.

Att minnas det sagda
När vi under ett möte får till oss ny information som vi vill komma ihåg senare är papper och penna det bästa valet. Det visar en artikel om en studie utförd av forskarna Pam A Mueller och Daniel M Oppenheimer vid Princeton University respektive UCLA.

I tre experiment jämförde de laptop med papper och penna som verktyg för mötesnoteringar. Tre grupper av testpersoner fick lyssna till en handfull korta föreläsningar och svarade sedan på ett antal kunskapsfrågor om innehållet i föreläsningarna. Enligt forskarna var detta den första studien i sitt slag som utförts.

Inledningsvis kom de fram till att:

  • Den som skriver för hand skriver mer kortfattat (färre ord) än den som använder laptop.
  • Den som skriver på laptop “skriver av” vad som sägs ordagrant i större utsträckning än den som skriver för hand.

Långsamt blir kort
Konsekvenserna av detta var att de som förde noteringar för hand med penna på papper i snitt fick bättre resultat på kunskapstestet, vilket forskarna tolkade som ett tecken på att:

  • Den som noterar kortfattat på grund av att den skriver för hand tvingas omtolka det den hör (och ser) till egna ord. Detta bearbetande av informationen gör att vi bättre minns vad vi lärt oss.
  • Den som mer “skriver av” det som sägs för att den skriver på laptop går miste om en del av bearbetningen, vilket gör att den minns mindre av informationen.

Mer information gav inte mer kunskap
Något som till synes skulle tala för ett ordagrant noterande på laptop är att mer information noteras, vilket gör att det finns mer att gå tillbaka till senare för att repetera som en del i inlärningen. Men, faktum är att också i den testgrupp som fick göra kunskapstestet en vecka efter föreläsningarna (och därmed hade chans att gå tillbaka till noteringarna och repetera) fick de som hade noterat för hand också bäst resultat - trots att de de facto hade kortare noteringar att gå tillbaka till.

Så, enligt Muellers och Oppenheimers studie är papper och penna det bästa verktyget att notera med för den som vill komma ihåg så mycket som möjligt av ett möte, en föreläsning eller ett samtal.

Gör så här

  1. Vill du ta fasta på vad som framkommit i den här forskningen, tänk efter en minut eller två på vilka mötessammanhang som det är viktigt för dig att komma ihåg vad som sades.

  2. Om du inte redan gör det, bestäm dig för att notera för hand på dessa möten.

  3. Lägg ett tomt block i väskan så det alltid är tillgängligt på dina externa möten. Eller, välj ett ställe på ditt kontor där du lägger det tomma block du vill notera på i dina interna möten av detta slag.

  4. Vill du påminna dig om att du i fortsättningen ska notera på papper på dessa möten, leta upp något eller några sådana tillfällen i din kalender och lägg till en text i mötesbeskrivningen i stil med "OBS! Notera på papper.". När du ser mötet i kalendern eller när du får en påminnelse om mötet, blir du också påmind om hur du ska notera.

  5. Hur du efter mötet hanterar noteringen du gjort är också något du behöver bestämma dig för, om du inte redan gjort det. Det är ett lämpligt ämne för ett annat strukturtips, men låt mig bara helt kort rekommendera dig att processa detta noteringsblad som vilket annat blad eller mail som helst som du får till dig i vardagen. Låt det inte sitta kvar i blocket utan att du vaskat fram att göra-uppgifterna och referensinformationen ur det.

Minns mer
Om du noterar för hand med penna på papper i de situationer då det är viktigt för dig att minnas vad som sagts, kommer du lättare att komma ihåg det väsentliga från dina möten - utan extra ansträngning. Du omformulerar det hörda till dina ord och du gör din nyvunna kunskap mer till “din”.

Hur gör du?
Vilka mötessituationer skulle det passa dig perfekt att notera för hand istället för på laptop? Skriv gärna en kommentar och berätta. 

Kommentera (Inga kommentarer)

Skriv en kommentar

  (för att undvika spam)

Om du väljer att publicera en kommentar så godkänner du även att vi får spara den och dina uppgifter (namn, e-mail, webbadress) samt att vi får visa upp den här på bloggen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.