Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 jan.

Mötesblock ny produkt i strukturshopen


Datum: 2010-01-26 10:17

Du vet hur det kan vara. Dagar då vi har mån­ga möten efter varan­dra, är det lätt hänt att det vi kom överens om på mor­gonens förs­ta möte försvin­ner bland anteck­ningar­na när vi springer vidare till näs­ta, och nästa.

Rätt som det är, är dagen slut och vi rusar hemåt.

Näs­ta mor­gon för­pas­sas gårda­gens noteringar till högen, efter­som möte­na är lika mån­ga den­na dag. 

Sedan några år har jag löst prob­lemet genom att använ­da en noter­ings­mall på mina möten. Efter­som det funger­at så bra, har jag tag­it fram ett nytt verk­tyg som lanseras nu:

Mötes­block­et Som smort!”

Mötes­block­et gör det lätt för dig att snabbt ta hand om det ni kom­mer överens om på mötet, även om du har ont om tid att sam­manstäl­la dina noteringar.

Var­je block innehåller75 mötes­blad med förtryckt plats för pro­jekt, datum, delt­a­gare, fat­tade beslut och näs­ta steg.

Ta en titt inuti:

Just nu, fram t o m fredag 29÷110, har jag intro­duk­tion­skam­panj på blocken. 

Priset är då 95 kr exkl moms (+ 24 kr frakt) per block, vilket är dry­ga 30% rabatt jäm­fört med ordi­nar­ie pris.

Köp block­et här.