Mina två favorit-knep för att komma igång | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 okt.

Mina två favorit-knep för att komma igång


Datum: 2014-10-16 09:11

Har du lätt för att skju­ta upp den sortens uppgifter du vet med dig att du bor­de” göra nu eller rent av för ett tag sedan? Visst är det svårt att kom­ma igång ibland?

Vi drar oss för det och und­viker uppgiften så myck­et vi kan. Men, inte är det skönt. Längst bak i huvudet tänker vi ändå hår­da tankar om oss för att vi ännu inte kom­mit igång med det där som behöver bli klart.

Tänk om vi i dessa sit­u­a­tion­er snabbt kunde ta till ett knep, en metod som fick oss att rivs­tar­ta utan att behö­va gru­va oss så länge? Då skulle vi bli min­dre sena och istäl­let ha gott om tid för att få till den där extra touchen som gör så myck­et nytta.

Två oli­ka slags startkablar
Låt mig dela med mig av mina två bäs­ta sätt att kom­ma igång när en av mina uppgifter gått i stå (eller inte ens startat).

  1. Sätt dig och job­ba med det du skju­tit upp, men bara för en kort stund, t ex tio minut­er. Tillåt dig sedan en kort rast. Ta tio minut­er igen och sedan en kort rast. Upprepa till dess du verk­li­gen är igång. När du vet att du bara behöver stå ut i tio minut­er, känns det mer uthärdligt.

  2. Tillåt dig att låta en huvudtömn­ing vara det förs­ta steget. Om du bara behöver skri­va eller skissa ned det som du ändå har i huvudet när det gäller uppgiften i frå­ga, blir inte tröskeln att kom­ma igång så hög. Du behöver ju inte pres­sa ur dig något nytt, utan bara doku­mentera det som redan snur­rar runt där inne i huvudet.

Att göra eller inte göra… är inte län­gre ett problem
Om du tar till ett av dig beprö­vat knep för att direkt kom­ma igång istäl­let för att skju­ta upp sådant som du både har tid och möj­lighet att göra idag, kom­mer du att få mer tid till ditt för­fo­gande för att slut­föra uppgifter­na. Är du som jag, kän­ner du dig lättare till mods, efter­som du inte tyn­gs av att om och om igen tän­ka på uppgifter­na du bor­de” göra, men som du inte gör (nu, men istäl­let sedan (för­mod­li­gen)). Du förverk­li­gar snab­bare dina idéer och du kom­mer snab­bare till­ba­ka till dem som vän­tar på ett svar från dig.

Hur gör du?
Vad är ditt bäs­ta knep för att kom­ma igång när du är trögstar­tad? Berät­ta gär­na i en kom­men­tar hur du gör för att kom­ma igång.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.