Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 okt.

Mina två favorit-knep för att komma igång


Datum: 2014-10-16 09:11

Har du lätt för att skju­ta upp den sortens uppgifter du vet med dig att du bor­de” göra nu eller rent av för ett tag sedan? Visst är det svårt att kom­ma igång ibland?

Vi drar oss för det och und­viker uppgiften så myck­et vi kan. Men, inte är det skönt. Längst bak i huvudet tänker vi ändå hår­da tankar om oss för att vi ännu inte kom­mit igång med det där som behöver bli klart.

Tänk om vi i dessa sit­u­a­tion­er snabbt kunde ta till ett knep, en metod som fick oss att rivs­tar­ta utan att behö­va gru­va oss så länge? Då skulle vi bli min­dre sena och istäl­let ha gott om tid för att få till den där extra touchen som gör så myck­et nytta.

Två oli­ka slags startkablar
Låt mig dela med mig av mina två bäs­ta sätt att kom­ma igång när en av mina uppgifter gått i stå (eller inte ens startat).

  1. Sätt dig och job­ba med det du skju­tit upp, men bara för en kort stund, t ex tio minut­er. Tillåt dig sedan en kort rast. Ta tio minut­er igen och sedan en kort rast. Upprepa till dess du verk­li­gen är igång. När du vet att du bara behöver stå ut i tio minut­er, känns det mer uthärdligt.

  2. Tillåt dig att låta en huvudtömn­ing vara det förs­ta steget. Om du bara behöver skri­va eller skissa ned det som du ändå har i huvudet när det gäller uppgiften i frå­ga, blir inte tröskeln att kom­ma igång så hög. Du behöver ju inte pres­sa ur dig något nytt, utan bara doku­mentera det som redan snur­rar runt där inne i huvudet.

Att göra eller inte göra… är inte län­gre ett problem
Om du tar till ett av dig beprö­vat knep för att direkt kom­ma igång istäl­let för att skju­ta upp sådant som du både har tid och möj­lighet att göra idag, kom­mer du att få mer tid till ditt för­fo­gande för att slut­föra uppgifter­na. Är du som jag, kän­ner du dig lättare till mods, efter­som du inte tyn­gs av att om och om igen tän­ka på uppgifter­na du bor­de” göra, men som du inte gör (nu, men istäl­let sedan (för­mod­li­gen)). Du förverk­li­gar snab­bare dina idéer och du kom­mer snab­bare till­ba­ka till dem som vän­tar på ett svar från dig.

Hur gör du?
Vad är ditt bäs­ta knep för att kom­ma igång när du är trögstar­tad? Berät­ta gär­na i en kom­men­tar hur du gör för att kom­ma igång.