Artonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?":… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 okt.

Artonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Att slippa se allt hela tiden


Datum: 2014-10-21 12:44

I det 18:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” frå­gar Torunn hur hon ska slip­pa se alla framti­da uppgifter i sin att göra-lista hela tiden, efter­som de dis­tra­her­ar henne.

Jag berät­tar hur man lätt lös­er det då man har en dig­i­tal att göra-lista.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.