Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 okt.

Artonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Att slippa se allt hela tiden


Datum: 2014-10-21 12:44

I det 18:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” frå­gar Torunn hur hon ska slip­pa se alla framti­da uppgifter i sin att göra-lista hela tiden, efter­som de dis­tra­her­ar henne.

Jag berät­tar hur man lätt lös­er det då man har en dig­i­tal att göra-lista.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.