Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 aug.

Med märkpennan i högsta hugg


Datum: 2013-08-28 13:12

Så var då som­maren slut — åtmin­stone enligt kalen­dern. Jag är i och med den här veck­an helt till­ba­ka i arbete, men naturligtvis kom­mer jag att sni­ka till mig ett och annat mor­gon­do­pp så länge badtem­per­a­turen är behaglig.

Plöt­slig & ovän­tad inspiration

För någon vec­ka sedan blev jag mer inspir­erad än jag bliv­it någon gång det senaste året. Giz­mo­do har besökt fil­maren Casey Nei­s­tat och gjort tre kor­ta videos där han vis­ar sin stu­dio och kontor.

Säl­lan har jag sett en så opti­mer­ad arbet­splats; dessu­tom utfor­mad på ett så per­son­ligt och charmerande hem­magjort” sätt. Fram­förallt föll jag för hur Nei­s­tat tes­tat sig fram till den bäs­ta plat­sen för var­je verk­tyg och sak som han behöver i sitt arbete. Var­je sak har sin plats och det finns en plats för var­je sak.

Aldrig mer leta

Jag för­modar att hans tanke är att när jag behöver det, finns det där”. Det till­ta­las jag oer­hört av. Jag skulle vil­ja kun­na bildli­gen flan­era genom mina dagar under det att jag tänker på vad som råkar upp­ta mig för ögonblick­et och när jag behöver något eller när jag behöver göra något, ska jag bli påmind vad jag ska göra och server­ad det jag behöver när jag ska göra det, helst med automatik. För mig är Neis­tats stu­dio och kon­tor ett steg i den riktningen.

Så, du kan ge dig på att jag bör­jat opti­mera sak­plac­eringar hem­ma och på kon­toret de senaste dagar­na, med bunt- och kard­bor­re­band i fick­an och märkpen­nan i högs­ta hugg.

Filmer­na ser du här nedan. Jag rek­om­mender­ar dem varmt.

GIZ­MO­DO — The Wild­ly Func­tion­al Stu­dio of Video Wiz­ard Casey Nei­s­tat, Part 1 from Giz­mo­do on Vimeo.

GIZ­MO­DO: The Wild­ly Func­tion­al Stu­dio of Casey Nei­s­tat, Part 2 from Giz­mo­do on Vimeo.

GIZ­MO­DO — The Wild­ly Func­tion­al Stu­dio of Video Wiz­ard Casey Nei­s­tat from Giz­mo­do on Vimeo.