Med märkpennan i högsta hugg | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 aug.

Med märkpennan i högsta hugg


Datum: 2013-08-28 13:12

Så var då som­maren slut — åtmin­stone enligt kalen­dern. Jag är i och med den här veck­an helt till­ba­ka i arbete, men naturligtvis kom­mer jag att sni­ka till mig ett och annat mor­gon­do­pp så länge badtem­per­a­turen är behaglig.

Plöt­slig & ovän­tad inspiration

För någon vec­ka sedan blev jag mer inspir­erad än jag bliv­it någon gång det senaste året. Giz­mo­do har besökt fil­maren Casey Nei­s­tat och gjort tre kor­ta videos där han vis­ar sin stu­dio och kontor.

Säl­lan har jag sett en så opti­mer­ad arbet­splats; dessu­tom utfor­mad på ett så per­son­ligt och charmerande hem­magjort” sätt. Fram­förallt föll jag för hur Nei­s­tat tes­tat sig fram till den bäs­ta plat­sen för var­je verk­tyg och sak som han behöver i sitt arbete. Var­je sak har sin plats och det finns en plats för var­je sak.

Aldrig mer leta

Jag för­modar att hans tanke är att när jag behöver det, finns det där”. Det till­ta­las jag oer­hört av. Jag skulle vil­ja kun­na bildli­gen flan­era genom mina dagar under det att jag tänker på vad som råkar upp­ta mig för ögonblick­et och när jag behöver något eller när jag behöver göra något, ska jag bli påmind vad jag ska göra och server­ad det jag behöver när jag ska göra det, helst med automatik. För mig är Neis­tats stu­dio och kon­tor ett steg i den riktningen.

Så, du kan ge dig på att jag bör­jat opti­mera sak­plac­eringar hem­ma och på kon­toret de senaste dagar­na, med bunt- och kard­bor­re­band i fick­an och märkpen­nan i högs­ta hugg.

Filmer­na ser du här nedan. Jag rek­om­mender­ar dem varmt.

GIZ­MO­DO — The Wild­ly Func­tion­al Stu­dio of Video Wiz­ard Casey Nei­s­tat, Part 1 from Giz­mo­do on Vimeo.

GIZ­MO­DO: The Wild­ly Func­tion­al Stu­dio of Casey Nei­s­tat, Part 2 from Giz­mo­do on Vimeo.

GIZ­MO­DO — The Wild­ly Func­tion­al Stu­dio of Video Wiz­ard Casey Nei­s­tat from Giz­mo­do on Vimeo.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.