Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 aug.

Avsnitt nr 6 av frågespalten Strukthur? - om att namnge filer


Datum: 2013-08-29 15:01

Avs­nitt fyra av fråges­pal­ten Struk­thur? hand­lade om hur vi ska­par en mapp­struk­tur som är lätt att förk­lara för andra och som därmed håller länge. Men, hur ska vi nam­nge alla dig­i­ta­la fil­er så vi snabbt och lätt hit­tar dem när vi söker?

I dagens avs­nitt, det sjätte, delar jag med mig av en metod och ett verk­tyg som hjälper oss med just det.

Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.