Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 mars

Podd: Klart! nr 623 - De tre främsta sätten som jag sparat tid med AI hittills


Datum: 2023-03-20 08:45
En affärsman håller en smartphone i högra handen, i en mörk miljö. Han nuddar telefonen med sitt vänstra pekfinger och en blixt slår upp. I ett extra lager över bilden: akronymen AI och några slumpmässigt utvalda symboler.

Det ful­lkom­ligt for­sar fram nya AI-verk­tyg nu. 

Avs­nitt nr 623 av Klart! hand­lar om tre tjän­ster som sparar tim­mar för mig var­je vecka.

Jag berät­tar om:

Har du hit­tat någon annan AI-tjänst som jag inte näm­nt här som besparat dig arbete och tid? Skriv och tip­sa mig. Det här avs­nit­tet spelade jag in i tis­dags i för­ra veck­an och innan det­ta nått dina öron är det inte omöjligt att det dykt upp myck­et mer som skulle plat­sat i den­na trio. Dem skriv­er jag om en annan gång!


För­resten, pas­sa på att reservera datum för en struk­tur­föreläs­ning före som­maren (jag skickar dig såk­lart en offert först).


En mörkhårig flicka sitter vid ett bord, hållande en smartphone i sin högra hand. Ovanför telefonen hänger en mejlikon.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet