Liten åtgärd med stor effekt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 nov.

Liten åtgärd med stor effekt


Datum: 2009-11-23 10:21

I för­ra veck­an höll jag öppen kurs i per­son­lig effek­tivitet i Stock­holm, med delt­a­gare från vitt skil­da bran­sch­er: från slut­för­var­ing av kärn­bränsle till blom­ster­han­del, via läkemedelsin­dus­tri (m fl).

Vi kom att tala om nyt­tan av att stän­ga om sig ibland och om att inte vit­t­ja mail hela tiden, när man behöver få myck­et gjort på kort tid.

Klock­an 13:17 dagen efter fick jag ett trevligt mail från en av deltagarna:

Hej David!

Jag har gjort reklam för din kurs! Det var myck­et bra och intressant.

Jag öpp­nade just Out­looken, hade den stängd imorse mel­lan kl. 10.00 och 12.00 och stängde min dörr.

Fick myck­et gjort!

Tänk, visst är det tack­samt att två så snab­ba, enkla åtgärder som att stän­ga en dörr och stän­ga ned ett mail­pro­gram för ett slag kan göra så stor skillnad?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.