Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 nov.

Liten åtgärd med stor effekt


Datum: 2009-11-23 10:21

I för­ra veck­an höll jag öppen kurs i per­son­lig effek­tivitet i Stock­holm, med delt­a­gare från vitt skil­da bran­sch­er: från slut­för­var­ing av kärn­bränsle till blom­ster­han­del, via läkemedelsin­dus­tri (m fl).

Vi kom att tala om nyt­tan av att stän­ga om sig ibland och om att inte vit­t­ja mail hela tiden, när man behöver få myck­et gjort på kort tid.

Klock­an 13:17 dagen efter fick jag ett trevligt mail från en av deltagarna:

Hej David!

Jag har gjort reklam för din kurs! Det var myck­et bra och intressant.

Jag öpp­nade just Out­looken, hade den stängd imorse mel­lan kl. 10.00 och 12.00 och stängde min dörr.

Fick myck­et gjort!

Tänk, visst är det tack­samt att två så snab­ba, enkla åtgärder som att stän­ga en dörr och stän­ga ned ett mail­pro­gram för ett slag kan göra så stor skillnad?