Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 feb.

Lektion nr 4 i DNs strukturskola


Datum: 2012-02-10 09:32

För­ra sönda­gens struk­turskolelek­tion i Dagens Nyheter hand­lade om vad vi behöver tän­ka på för att bibehål­la det ren­sade skrivbor­det ren­sat, ock­så över tid. Det räck­er näm­li­gen inte med att rensa.

Läs lek­tion nr 4 här.