Låt oss ta ledigt! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 dec.

Låt oss ta ledigt!


Datum: 2016-12-22 11:01

Nu är det till slut jul och låt mig varmt tac­ka för det­ta år som var 2016, som blev ett fint ett. Ock­så i år har jag far­it land och rike runt och fått göra det jag tyck­er så myck­et om att göra — föreläsa om struk­tur och tala med män­niskor i all­sköns oli­ka organ­i­sa­tion­er om hur vi kan fören­kla vårt arbete var­je dag, året om.

Idag stänger jag för julen och tänker vara njut­nings­fullt och väl­struk­tur­erat ledig några veck­or framöver.

Här i bloggen kom­mer det inte att vara särskilt myck­et aktivitet fram till den 16 jan­u­ari, då jag är till­ba­ka i mitt struk­törsvärv igen.

God jul!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.