Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 dec.

Låt oss ta ledigt!


Datum: 2016-12-22 11:01

Nu är det till slut jul och låt mig varmt tac­ka för det­ta år som var 2016, som blev ett fint ett. Ock­så i år har jag far­it land och rike runt och fått göra det jag tyck­er så myck­et om att göra — föreläsa om struk­tur och tala med män­niskor i all­sköns oli­ka organ­i­sa­tion­er om hur vi kan fören­kla vårt arbete var­je dag, året om.

Idag stänger jag för julen och tänker vara njut­nings­fullt och väl­struk­tur­erat ledig några veck­or framöver.

Här i bloggen kom­mer det inte att vara särskilt myck­et aktivitet fram till den 16 jan­u­ari, då jag är till­ba­ka i mitt struk­törsvärv igen.

God jul!