Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 sep.

Låt oss ses på Bokmässan!


Datum: 2017-09-27 10:14

Nu på fredag den 29 sep­tem­ber kl 10:00 träf­far du mig i mitt för­lag Roos & Teg­nérs mon­ter nr B02:40 på Bok­mäs­san i Göteborg.

Där vill jag höra om dina bäs­ta struk­tur­tips och jag delar gär­na med mig av mina senaste fören­k­lande fynd på strukturknepshimlen.

Och, såk­lart, signer­ar jag mina bägge böck­er Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” och Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete”.

Kom dit! Vi ses!

(Foto: Niklas Maupoix)