Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 okt.

Lära för Livet väljer Stiernholm Consulting


Datum: 2009-10-12 11:08

Jag är väldigt glad att kun­na med­dela att talar­förmedlin­gen Lära för Livet idag beslu­tat att ta in mig i sitt stall av väl­renom­mer­ade talare. Det­ta innebär att Lära för Livet mark­nads­för mina föreläs­ningar om god struk­tur och per­son­lig effek­tivitet till sina kun­der.

Läs mer här.