Lära för livet väljer Stiernholm Consulting | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 okt.

Lära för Livet väljer Stiernholm Consulting


Datum: 2009-10-12 11:08

Jag är väldigt glad att kun­na med­dela att talar­förmedlin­gen Lära för Livet idag beslu­tat att ta in mig i sitt stall av väl­renom­mer­ade talare. Det­ta innebär att Lära för Livet mark­nads­för mina föreläs­ningar om god struk­tur och per­son­lig effek­tivitet till sina kun­der.

Läs mer här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.