STRUKTURBLOGGEN


Föregående artikel

Nästa artikel

07 Oct

Hur du får verksamheten att klinga


Datum: 2009-10-07 10:48 Kommentarer: 0 st

Vi kan vara väldigt effektiva som individer, men för att lyckas ta företaget dit vi vill, behöver vårt goda, strukturerade arbetssätt hänga ihop med verksamhetens övergripande struktur. Den kan uttryckas i ledningsprocessens nulägesanalys, affärsidé, vision, strategi, mål, handlingsplaner, processer och resultat.

I en verksamhet är det lätt att man jobbar med varje av dessa delar för sig. I själva verket behöver de verkligen hänga samman. Rätt använda, är dessa verktyg kraftfulla medel för att ta din verksamhet dit du vill, på ett smidigt och metodiskt sätt.

Sedan några år tillbaka jobbar jag med en modell som jag låtit kalla ”Eufonia”. ”Eufonia” är grekiska och betyder välljud. Precis som att orkestermusiker behöver spela i samma tonart, tempo och anpassa sig till varandra, behöver vi i en verksamhet jobba så att det vi bestämt oss för i det långa perspektivet (som vision & strategi) stämmer ihop med det kortare perspektivet (som mål och handlingsplaner) och dessutom med hur vi jobbar i vardagens operativa processer.
När stort och smått, kort och långt, övergripande och detalj klaffar, när allt stämmer, då uppstår ljuv musik; också i verksamheten.

Här följer exempel på fem relationer som behöver stämma sinsemellan.

Nulägesanalys kontra handlingsplaner

I nulägesanalysen identifierar vi verksamhetens starka och svaga sidor, liksom hot och möjligheter på marknaden. Har vi handlingsplaner för att stärka de svaga sidor vi hittar? För vilka hot har vi skapat handlingsplaner för att avvärja dem?

Nulägesanalys kontra affärsidé

Nulägesanalysen kan också sägas beskriva den miljö, den marknad företaget agerar på. Är vår affärsidé fortfarande konkurrenskraftig i miljön vi rör oss i? Har det hänt saker bland våra kunder som ogiltigförklarar våra antaganden om vad vi ska sälja till vem och hur?

Vision kontra mål

Målen ska representera en nedbrytning av visionen i detalj och i tidsperspektiv. Om vi uppfyller våra mål detta året, har vi tagit oss ett steg närmare visionen då? Om vi extrapolerar och tänker oss att vi uppfyller målen åren fram till visionen, når vi då dit eller når vi någon helt annanstans? Är det någon del i visionen som inte har något mål eller nyckeltal som representerar den?

Strategi kontra handlingsplaner


Strategierna anger i stora drag hur vi ska agera för att ta oss till visionen. Handlingsplanerna består av detaljerade aktiviteter som syftar till att förändra verksamheten så att vi på lång sikt når visionen. Håller sig handlingsplanerna inom strategiernas ramar? T ex, om ett projekt handlar om att etablera en butik i en ny stad, harmonierar det med vår strategi om expansion?

Affärsidé kontra processer


I processerna försiggår allt dagligt, detaljerat arbete. I våra säljprocesser, bearbetar vi de kundgrupper vi bestämt oss för i affärsidén? Utför vi våra tjänster på det sätt vi beskrivit i affärsidén om hur vi ska sälja vad till vem?

Gå igenom då och då


Precis som du med jämna mellanrum går igenom och reviderar din att-göra-lista och ditt referensmaterial, gå igenom och revidera övergripande er nulägesanalys, affärsidé, vision, strategi, mål, handlingsplaner, processer och resultat. Gör det varje halvår, kanske oftare, kanske mer sällan. Se till att allt stämmer sinsemellan, att det klaffar, att det blir ljuv musik.

Hur gör du?

Hur säkerställer du att ni tar er verksamhet steg för steg åt det håll ni vill? Maila mig ditt bästa tips till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller kommentera nedan. Frågan om hur god struktur kan ta oss till visionen intresserar mig mycket och jag delar gärna med mig av egna och andras erfarenheter.

Kommentera (Inga kommentarer)

Skriv en kommentar

  (för att undvika spam)

Om du väljer att publicera en kommentar så godkänner du även att vi får spara den och dina uppgifter (namn, e-mail, webbadress) samt att vi får visa upp den här på bloggen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.