Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 mars

Kör du fast, använd detta verb


Datum: 2021-03-15 13:50

Det finns ett magiskt verb som hjälper dig bry­ta upp­skju­tandet. Om du har tes­tat att arbe­ta i pomodor­os”, ska­p­at 10-minut­ers-sprint­ar, för­bät­trat din arbetsmiljö och bör­jat med ett förs­ta litet steg — tes­ta det­ta knep som jag lärde mig av en delt­a­gare vid en av mina föreläs­ningar för ett tag sedan.