Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 mars

Bygg in flexibilitet i din struktur


Datum: 2021-03-09 12:31

Om din struk­tur är för rigid rasar den när något oförut­sett inträf­far. Men, om du byg­ger den mer flex­i­bel står den bät­tre pall när allt förändras.

Hur? Låt mig dela med mig av tre sak­er du kan göra.