Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 sep.

Klart!-podcasten nu på iTunes


Datum: 2012-09-18 14:31

Efter 200 avs­nitt tyck­te jag att det var dags att fixa så att min struk­tur­pod­cast Klart! går att prenu­mer­era på genom iTunes.

Sagt och gjort. Hör och häp­na — nu är den på plats.

Avs­nit­ten är den aktuel­la utgå­van av veck­o­brevet Klart!, som kom­mer ut var­je måndag. Vill du slip­pa läsa, kan du allt­så väl­ja att lyssna istället.

Och, i det­ta del­nin­gens tide­varv är du naturligtvis varmt välkom­men att tip­sa andra, vilket du gör lätt inifrån iTunes.

Du finner pod­cas­ten Klart! här.

Upp­da­ter­ing: Jag ser nu att iTunes betrak­tar Klart!-podcasten som ny och spännande. 

Ny, spännande podcast

Tack för det.