Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 mars

Kan man få saker att hända genom att vara passiv?


Datum: 2010-03-31 11:50

Jag har just kom­mit åter från ett möte med en per­son som jag hop­pas blir min kund.

I vårt sam­tal kom vi in på det fenomen att den som vill förhin­dra och motver­ka en förän­dring i en organ­i­sa­tion kan göra det genom att vara helt pas­siv; i syn­ner­het om han eller hon har en nyckelposition. 

På så sätt skulle man kun­na säga att pas­sivitet är ett kraft­fullt styrverk­tyg. Genom att vara pas­siv kan man få sak­er att inte hända.

Men, vad hän­der om vi vän­der på det?

Tänk om pas­sivitet kunde vara ett kraft­fullt styrverk­tyg när man vill att något ska hän­da. Visst skulle det vara den ulti­ma­ta effektiviteten?

Allt­så, att få stor effekt genom att göra ingenting. 

Hur skulle det kun­na se ut? 
Vad skulle vara ett exem­pel på det? 
Hur gjorde du när du fick myck­et gjort genom att inte göra något?

Kom­mentera!