Kan man få saker att hända genom att vara passiv? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 mars

Kan man få saker att hända genom att vara passiv?


Datum: 2010-03-31 11:50

Jag har just kom­mit åter från ett möte med en per­son som jag hop­pas blir min kund.

I vårt sam­tal kom vi in på det fenomen att den som vill förhin­dra och motver­ka en förän­dring i en organ­i­sa­tion kan göra det genom att vara helt pas­siv; i syn­ner­het om han eller hon har en nyckelposition. 

På så sätt skulle man kun­na säga att pas­sivitet är ett kraft­fullt styrverk­tyg. Genom att vara pas­siv kan man få sak­er att inte hända.

Men, vad hän­der om vi vän­der på det?

Tänk om pas­sivitet kunde vara ett kraft­fullt styrverk­tyg när man vill att något ska hän­da. Visst skulle det vara den ulti­ma­ta effektiviteten?

Allt­så, att få stor effekt genom att göra ingenting. 

Hur skulle det kun­na se ut? 
Vad skulle vara ett exem­pel på det? 
Hur gjorde du när du fick myck­et gjort genom att inte göra något?

Kom­mentera!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.