Jaha, då hamnade jag i flow. | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 okt.

Jaha, då hamnade jag i flow.


Datum: 2010-10-06 16:45

Så här ser mitt skrivbord ut just i dessa dagar. Härom mor­gonen hände det där som hän­der mig (och säk­ert ock­så dig) ibland; jag vak­nar och har en klaf­fande tanke som jag bara måste få ner på pap­per. Att det var lördag­mor­gon och idén ifrå­ga job­bre­lat­er­ad kunde inte hjäl­pas. I dessa lägen är det bråttom.

Jag tog ett blankt blad och en pen­na och bör­jade rita ner det där som stod klart för mig i huvudet. En kvart senare såg det allt­så ut så här.

Två föreläs­ningar och ett verk­tyg blev det.

Det är när sån’t här hän­der som jag kän­ner mig som all­ra mest effek­tiv. Hade jag inte fån­gat den förs­ta idén i fly­k­ten, tror jag att jag hade haft svårare att forcera fram de andra ock­så. Så för min del, när en idé väx­er till i mitt sinne, är det bara att snabbt som attan fat­ta pen­nan och doku­mentera. Föreläs­nings­flö­de­na (som i det­ta fal­l­et) föder sig själ­va och jag sparar de mån­ga tim­mars vri­dande och vän­dande jag annars skulle vara hän­visad till.

Föreläs­ningar­na som tog form var dels en jag håller imor­gon, då det ska hand­la om struk­tur vid mål- och per­spek­tivträngsel, dels ett avs­nitt av mitt och Navid Modiris Bli en görare”-seminarium som har pre­miär näs­ta vec­ka. Verk­tyget är för att göra en kanalka­rtläg­gn­ing”, som hjälper oss ska­pa ett smidigt flöde av infor­ma­tion från alla möjli­ga håll till en enda des­ti­na­tion hos oss.

Hur gör du för att försät­ta dig i flow när du behöver det? 

(För mig gjorde en god natts sömn utan vak­nande tvillingar susen.)

Kom­mentera gär­na nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.