Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 feb.

Jag skriver strukturskola i DN


Datum: 2012-02-03 10:34

I vin­ter har jag gläd­jen att i Dagens Nyheters Jobb- och Kar­riär-del skri­va struk­tursko­la var­je söndag. I tio kolum­n­er går jag igenom de i mitt tycke vik­ti­gaste aspek­ter­na av struk­tur och vad vi kan göra för att fören­kla vår vardag på arbetet. 

Kol­umn nr 2, om var man kan ha sina att göra-uppgifter, läs­er du här. Kol­umn 3, som du finner här, hand­lar om att list-verk­tyget inte lös­er hela prob­lemet; vi behöver se till att vi använ­der det fullt ut också.

Välkom­men att läsa de kom­mande lek­tion­er­na”! Var­je söndag i DN, är det alltså.