Jag skriver hos Motivation.se | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 jan.

Jag skriver hos Motivation.se


Datum: 2017-01-30 15:45

I veck­an debuter­ar jag som ny skribent på Moti​va​tion​.se — ledarskapssajten med ett ständigt och gedi­get flöde av kun­skap och tankeväckande artiklar.

En gång i månaden kom­mer jag där att dela med mig av tips på metoder och verk­tyg som stärk­er vår struk­tur, så att vi får mer tid till det som är viktigt.

I det förs­ta pre­sen­ta­tion­sin­lägget häromda­gen berät­tar jag hur allt­ing bör­jade för mig”, hur min ide­altil­l­varo ser ut och vad den goda struk­turen gjort för skill­nad för just mig.

Du läs­er inlägget här. Och, när du ändå är där, ta en titt på vad mina skriben­tkol­le­gor delar med sig av — till exempel:

  • Agne­ta Ols­son, som nu har en text om förän­dringsre­san från ägar­lett till ägarstyrt bolag
  • Anna Bell­man, som skriv­er om pro­fil­bildens betydelse
  • Thomas Lundqvist, som förk­larar var­för det inte funger­ar i läng­den att bestraf­fa besvärli­ga” medarbetare
  • Eveli­na Wahlqvist, som skriv­er ett brev till och från sin bäs­ta vän
  • Fri­da Nils­son, som berät­tar om en bok om motivation
  • och, John­ny Sundin, som slår ett slag för perspektiv.

Det finns myck­et att läsa där, således.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.