Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 jan.

Jag skriver hos Motivation.se


Datum: 2017-01-30 15:45

I veck­an debuter­ar jag som ny skribent på Moti​va​tion​.se — ledarskapssajten med ett ständigt och gedi­get flöde av kun­skap och tankeväckande artiklar.

En gång i månaden kom­mer jag där att dela med mig av tips på metoder och verk­tyg som stärk­er vår struk­tur, så att vi får mer tid till det som är viktigt.

I det förs­ta pre­sen­ta­tion­sin­lägget häromda­gen berät­tar jag hur allt­ing bör­jade för mig”, hur min ide­altil­l­varo ser ut och vad den goda struk­turen gjort för skill­nad för just mig.

Du läs­er inlägget här. Och, när du ändå är där, ta en titt på vad mina skriben­tkol­le­gor delar med sig av — till exempel:

  • Agne­ta Ols­son, som nu har en text om förän­dringsre­san från ägar­lett till ägarstyrt bolag
  • Anna Bell­man, som skriv­er om pro­fil­bildens betydelse
  • Thomas Lundqvist, som förk­larar var­för det inte funger­ar i läng­den att bestraf­fa besvärli­ga” medarbetare
  • Eveli­na Wahlqvist, som skriv­er ett brev till och från sin bäs­ta vän
  • Fri­da Nils­son, som berät­tar om en bok om motivation
  • och, John­ny Sundin, som slår ett slag för perspektiv.

Det finns myck­et att läsa där, således.