Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 aug.

Jag pratar måste-listor i Göteborgs-Posten


Datum: 2015-08-09 19:10

I dagens utgå­va av Göte­borgs-Posten porträt­teras jag under vin­jet­ten Pro­filen” i Ekonomi-delen.

Jag ger en snabb grund­kurs i struk­tur på job­bet, pratar om mejl­stress och propager­ar för målmed­veten pri­or­i­ter­ing i arbetsvarda­gen så vi får mer tid till det som är viktigt.

Du läs­er artikeln här.