”Jag lyckas inte bli mer strukturerad. Vad gör jag… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 nov.

”Jag lyckas inte bli mer strukturerad. Vad gör jag för fel?”


Datum: 2011-11-23 11:00

Mis­strös­tar du när det gäller din per­son­li­ga struktur?

Har du försökt för­bät­tra den för ett tag sedan, men miss­ly­ck­ats och tror du nu att du är ett hop­plöst fall?

Mis­strös­ta inte.

Ingen sit­u­a­tion är omöjlig. Alla klarar att för­bät­tra åtmin­stone något. Även den min­s­ta förän­dring till det bät­tre gör skill­nad i din vardag.

Kanske gör du bara något av föl­jande två misstag?

Det förs­ta: Allt samtidigt

Du tror att du behöver förän­dra allt på en gång. Ta istäl­let ett enda steg i rätt riktning.

  1. Välj bara ett område i taget att förändra.
  2. Bestäm dig t ex för att den­na månad vill jag för­bät­tra min projektöversikt”
  3. Ägna en stund åt att hit­ta goda exem­pel, d v s googla, läs på Struk­tur­bloggen, släng ut en frå­ga på Face­book, frå­ga dina kol­le­gor hur de gör, leta upp en bok att låna på bib­lioteket (tja, eller för all del, anli­ta en struktör).
  4. När det känns som att du hit­tat ett for­mat som pas­sar dig, gör ett utkast som inte behöver bli perfekt.
  5. Pro­va ett tag.
  6. När du behöver, för­fi­na, och pro­va ett tag till.

Det andra: Teknik före metod

Du skaf­far den nyaste, senaste man­ick­en som har allt och du tror att det räck­er med det, att den kom­mer att lösa alla dina prob­lem. För­mod­li­gen lös­er den en del, genom att du t ex kan syn­ka på ett nytt sätt. Men, efter ett tag sväm­mar ändå allt över och du är till­ba­ka där du började.

Du behöver allt­så förän­dra din metod. Meto­den är näs­tan oberoende av vil­ka verk­tyg du använder.

Så, se till att du kan säga Ja, det gör jag.” på dessa fyra upp­maningar. Om inte, vet du var du ska börja.

  1. Töm inko­r­gen var­je dag.
  2. Skriv upp allt du har att göra.
  3. Fat­ta beslut om var­je mail förs­ta gån­gen du läs­er det.
  4. Gör genomgång av dina pro­jekt, din att-göra-lista och din kalen­der minst en gång var­je vecka.

Hur gör du?

Upplever du att du gör något helt annat mis­stag, men du vet inte vad? Läm­na en kom­men­rat och berät­ta så kanske jag eller någon annan läsare kan hjäl­pa dig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.