Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 sep.

Därför skrev jag "Förenkla på jobbet"


Datum: 2019-09-23 10:41

Min tred­je bok Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt” kom ur min dju­pa fas­ci­na­tion över hur vi kan få vår till­varo på job­bet (och i det pri­va­ta) att bli så myck­et behagli­gare om vi fören­klar allt det där vi upplever är krångligt.

Mån­ga är det just nu som vill fören­kla sitt arbete, de inkom­mande bokbeställ­ningar­na att döma. Vill du försäkra dig om ett exem­plar av boken, beställ det här nu.