Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 apr.

Intervju om prioritering i tidningen Arbetsliv


Datum: 2016-04-29 15:26

I ett färskt num­mer av arbetsmiljötid­nin­gen Arbet­sliv talar jag om hur vi kan skil­ja på vad som är vik­tigt och inte, trots att så mån­ga sak­er känns bråttom.

Jag delar ock­så med mig av tre ledtrå­dar för att ta reda på vil­ka mål vi kan ha.

Inter­vjun läs­er du här.