Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 juni

Intervju i SvD om semesterstruktur


Datum: 2017-06-11 08:23

I för­ra veck­an inter­vjuades jag i Sven­s­ka Dag­bladet om hur vi med god struk­tur kan min­s­ka semesterstressen.

Du läs­er artikeln här nedan.