Höj humöret först och gör det svåra sedan | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 juni

Höj humöret först och gör det svåra sedan


Datum: 2017-06-05 12:02

Har ock­så du lagt märke till att det är lätt att vi gör sak­er som är roli­ga, skö­na eller njut­nings­ful­la snarare än nyt­ti­ga när vi inte rik­tigt är på topp? Det är sådant som är fint för stun­den, men som inte är det rät­ta på län­gre sikt.

På motsvarande sätt, visst ten­der­ar vi glatt hug­ga tag i det där job­bi­ga som behöver bli gjort dagar då vi kän­ner oss vid gott mod och allt känns bra?

Välmående väl­jer det värdefulla
Så tycks det vara. Forskar­na Taquet, Quiod­bach och Des­seilles fann i en studie pub­licer­ad i augusti i år att:

 • När vi inte mår något vidare, ten­der­ar vi väl­ja att göra sak­er som får oss att må bät­tre — omedel­bart och på kort sikt.

 • När vi mår bra, ten­der­ar vi göra sak­er som på kort sikt må få oss att må säm­re, men som är värde­ful­la på lång sikt.

Att göra det lätt att göra något svårt
Det­ta tyck­er jag är oer­hört intres­sant och låt mig göra en möjli­gen något djärv tillämp­n­ing av vad forskar­na fann.

En sak som kan kän­nas job­big åtmin­stone för mig är att göra något på ett nytt sätt, det vill säga etablera en ny vana. Det är så myck­et lägre tröskel att göra som vi brukar.

Men, om vi gör vad vi kan för att må bra” kom­mer vi lättare att göra på det nya sät­tet och därmed snab­bare vin­na det vi vill med den nya vanan — med den för­fi­nade struk­turen, i vårt fall.

Nu kom­mer snart en tid av ledighet för de fles­ta av oss. Kan­hän­da har vi då ännu större möj­lighet att göra sådant vi mår bra av än när vi sliter i den inten­si­va jobbsnurran?

Gör så här
Om du vill,

 1. Bestäm dig för en ny struk­tur­vana du vill etablera när du är till­ba­ka efter jul.

 2. Nu, före jul, ta en fun­der­are på vad som får dig att må bra och som du kan göra under ledigheten — så att du mår bra. Gör en lista, vet jag. För egen del mår jag bra av att:
  • sova, av att gå upp tidigt och av att vara uppe sent och uggla, så jag kom­mer att göra allt av det (men inte sam­ma natt)
  • äta en mängd oli­ka rät­ter i sådan omfat­tning att jag kän­ner mig lätt efteråt
  • utby­ta lån­ga tankar med någon jag tyck­er om
  • byg­ga sak­er som är roli­ga och/​eller gör nytta
  • läsa väl vald skön­lit­ter­atur och se film jag tänkt på länge
  • vara aktiv ute i soli­ga naturen och ta en tup­plur i utsträckt läge halvvägs genom eftermiddagen
  • … och mer

 3. I jul, gör det du behöver och mår bra av när och om du behöver det, snarare än boc­ka av lis­tan av allt du gis­sat att du kom­mer att må bra av.

Ett struk­turtag efter nyår
Vill allt sig väl och du nyt­t­jar julledigheten med­vetet, är du vid ett än godare mod när du bör­jar arbe­ta igen än du är idag, i slutet av arbet­såret. Att döma av vad näm­n­da forskn­ing pekar på, kom­mer du då att vara benä­gen att göra de, måhän­da ansträn­gande, sak­er som är det du har mest nyt­ta av på lång sikt — till exem­pel det som din nya, struk­tur­erade vana innebär att du gör.

Hur är det för dig?
Vad är det bäs­ta du kan göra när du är ledig så att du kom­mer till­ba­ka till arbetet vid gott mod och full av ener­gi? Har du goda idéer är det bara att dela med sig i kommentarsfältet. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.