Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 juni

Höj humöret först och gör det svåra sedan


Datum: 2017-06-05 12:02

Har ock­så du lagt märke till att det är lätt att vi gör sak­er som är roli­ga, skö­na eller njut­nings­ful­la snarare än nyt­ti­ga när vi inte rik­tigt är på topp? Det är sådant som är fint för stun­den, men som inte är det rät­ta på län­gre sikt.

På motsvarande sätt, visst ten­der­ar vi glatt hug­ga tag i det där job­bi­ga som behöver bli gjort dagar då vi kän­ner oss vid gott mod och allt känns bra?

Välmående väl­jer det värdefulla
Så tycks det vara. Forskar­na Taquet, Quiod­bach och Des­seilles fann i en studie pub­licer­ad i augusti i år att:

 • När vi inte mår något vidare, ten­der­ar vi väl­ja att göra sak­er som får oss att må bät­tre — omedel­bart och på kort sikt.

 • När vi mår bra, ten­der­ar vi göra sak­er som på kort sikt må få oss att må säm­re, men som är värde­ful­la på lång sikt.

Att göra det lätt att göra något svårt
Det­ta tyck­er jag är oer­hört intres­sant och låt mig göra en möjli­gen något djärv tillämp­n­ing av vad forskar­na fann.

En sak som kan kän­nas job­big åtmin­stone för mig är att göra något på ett nytt sätt, det vill säga etablera en ny vana. Det är så myck­et lägre tröskel att göra som vi brukar.

Men, om vi gör vad vi kan för att må bra” kom­mer vi lättare att göra på det nya sät­tet och därmed snab­bare vin­na det vi vill med den nya vanan — med den för­fi­nade struk­turen, i vårt fall.

Nu kom­mer snart en tid av ledighet för de fles­ta av oss. Kan­hän­da har vi då ännu större möj­lighet att göra sådant vi mår bra av än när vi sliter i den inten­si­va jobbsnurran?

Gör så här
Om du vill,

 1. Bestäm dig för en ny struk­tur­vana du vill etablera när du är till­ba­ka efter jul.

 2. Nu, före jul, ta en fun­der­are på vad som får dig att må bra och som du kan göra under ledigheten — så att du mår bra. Gör en lista, vet jag. För egen del mår jag bra av att:
  • sova, av att gå upp tidigt och av att vara uppe sent och uggla, så jag kom­mer att göra allt av det (men inte sam­ma natt)
  • äta en mängd oli­ka rät­ter i sådan omfat­tning att jag kän­ner mig lätt efteråt
  • utby­ta lån­ga tankar med någon jag tyck­er om
  • byg­ga sak­er som är roli­ga och/​eller gör nytta
  • läsa väl vald skön­lit­ter­atur och se film jag tänkt på länge
  • vara aktiv ute i soli­ga naturen och ta en tup­plur i utsträckt läge halvvägs genom eftermiddagen
  • … och mer

 3. I jul, gör det du behöver och mår bra av när och om du behöver det, snarare än boc­ka av lis­tan av allt du gis­sat att du kom­mer att må bra av.

Ett struk­turtag efter nyår
Vill allt sig väl och du nyt­t­jar julledigheten med­vetet, är du vid ett än godare mod när du bör­jar arbe­ta igen än du är idag, i slutet av arbet­såret. Att döma av vad näm­n­da forskn­ing pekar på, kom­mer du då att vara benä­gen att göra de, måhän­da ansträn­gande, sak­er som är det du har mest nyt­ta av på lång sikt — till exem­pel det som din nya, struk­tur­erade vana innebär att du gör.

Hur är det för dig?
Vad är det bäs­ta du kan göra när du är ledig så att du kom­mer till­ba­ka till arbetet vid gott mod och full av ener­gi? Har du goda idéer är det bara att dela med sig i kommentarsfältet.