Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 mars

Intervju i SR P4 Blekinge


Datum: 2012-03-09 10:53

I tis­dags hade jag den sto­ra gläd­jen att inter­vjuas av Daniel Kjel­lan­derSR P4 Blekinges pro­gram Nio till ett. Vi talade om de van­li­gaste struk­tur­mis­sta­gen vi gör i varda­gen på job­bet, min kom­mande struk­tur­bok och om struk­tur är ett fyrkantigt och tråkigt begrepp som begrän­sar vår frihet.

Några minut­er innan sänd­ning fick jag ett mail från Daniel, med en bild på hur hans skrivbord såg ut just då. Han frå­gade mig sedan om det­ta var en van­lig syn för mig (det är det) och vi talade om vad man kan göra åt det.

Daniel var gen­erös och modig nog att läg­ga ut bilden på pro­gram­mets site. Så här såg det allt­så ut.

Inter­vjun lyssnar du till här fram till den 6 april (ca 12 min, i två delar med musik av Rebec­ca Fer­gu­son mitt i).