Intervju i SR P4 Blekinge | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 mars

Intervju i SR P4 Blekinge


Datum: 2012-03-09 10:53

I tis­dags hade jag den sto­ra gläd­jen att inter­vjuas av Daniel Kjel­lan­derSR P4 Blekinges pro­gram Nio till ett. Vi talade om de van­li­gaste struk­tur­mis­sta­gen vi gör i varda­gen på job­bet, min kom­mande struk­tur­bok och om struk­tur är ett fyrkantigt och tråkigt begrepp som begrän­sar vår frihet.

Några minut­er innan sänd­ning fick jag ett mail från Daniel, med en bild på hur hans skrivbord såg ut just då. Han frå­gade mig sedan om det­ta var en van­lig syn för mig (det är det) och vi talade om vad man kan göra åt det.

Daniel var gen­erös och modig nog att läg­ga ut bilden på pro­gram­mets site. Så här såg det allt­så ut.

Inter­vjun lyssnar du till här fram till den 6 april (ca 12 min, i två delar med musik av Rebec­ca Fer­gu­son mitt i).

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.