Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 mars

Intervju i Praktikertjänsts "Bättre Liv"


Datum: 2017-03-23 16:41

Prak­tik­ertjän­sts tid­ning Bät­tre Liv inter­vjuade mig härom­sis­tens om hur vi får mer sagt och gjort med god struk­tur — i syn­ner­het när det gäller de två M:en Möten och Mejl.

Jag delade med mig av sju fören­k­lande metoder som jag tyck­er att fler skulle anamma.

Du läs­er artikeln här nedan.