Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 feb.

Intervju i podcasten Gott prat


Datum: 2013-02-18 09:46

I för­ra veck­an inter­vjuade Maria Gustafs­son mig för pod­cas­ten Gott prat.

Det blev ett sam­tal om fören­k­lande struk­tur, gen­erös kun­skaps­del­ning och om på vilket sätt musicerande på blåsin­stru­ment lik­nar föreläsande.

Lyssna på inter­vjun här (44 min).