Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 apr.

Intervju i magasinet Psychologies


Datum: 2017-04-21 08:00

Nyli­gen inter­vjuades jag i brit­tiska mag­a­sinet Psy­cholo­gies om att arbe­ta struk­tur­erat. Bland annat delade jag med mig av vad som är det bäs­ta sät­tet att förhål­la sig till mejl och jag tyck­te ock­så till i frå­gan om det inte helt enkelt är bra med kaos ibland.

Du skym­tar hela artikeln här nedan (inter­vjun med mig bör­jar på femte sidan).