Intervju i magasinet Psychologies | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 apr.

Intervju i magasinet Psychologies


Datum: 2017-04-21 08:00

Nyli­gen inter­vjuades jag i brit­tiska mag­a­sinet Psy­cholo­gies om att arbe­ta struk­tur­erat. Bland annat delade jag med mig av vad som är det bäs­ta sät­tet att förhål­la sig till mejl och jag tyck­te ock­så till i frå­gan om det inte helt enkelt är bra med kaos ibland.

Du skym­tar hela artikeln här nedan (inter­vjun med mig bör­jar på femte sidan).

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.