Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 apr.

Fyrtionde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Textexpansion


Datum: 2017-04-21 07:39

I det 40:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” vis­ar jag hur vi kan få hela tex­ter skriv­na bara genom att skri­va ett par, tre teck­en. Vi skriv­er lite, men det blir myck­et — automatiskt!

Här finner du verk­ty­gen jag näm­n­er i avsnittet:

Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.